Blog

4. Etkileşimli Aile Eğitim Sempozyumu

4.Etkileşimli Aile Eğitim Sempozyumumuz 17-18-19 Aralık 2004 tarihlerinde MEB Şura Salonunda ” Erken Tanı Tedavi ve Erken Çocukluk Dönemi Özel Eğitimi Programları Sempozyumu” adı altında düzenlenmiştir.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve Sempozyum’a Dair…

Erken Çocukluk Özel Eğitimi zihinsel, dil- konuşma, sosyal-duygusal ve motor gelişiminde gecikme, farklılık ya da yaşına göre gerilik olan çocuk ve ailesi için yapılan erken müdahale uygulamalarıdır. Bebeğin ve çocuğun ( 0-3 yaş, 0-6 yaş arası ) yaşına göre gelişimindeki gecikme tespitiyle birlikte özel eğitimine başlanır. Yani bebek sıfır yaşındayken bile özel eğitim uygulamalarına başlanabilmektedir.Özel eğitim ihtiyacı tıbbi tanılama ve değerlendirme, gelişimsel ve eğitsel değerlendirmeler yapılarak belirlenir. Bu değerlendirmeler üniversitelerin çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk nörolojisi, gelişimsel pediatri gibi bölüm ve klinikleri ile özel eğitim, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi üniversitelerin ilgili eğitim bölümlerindeki uzman kişiler ve alanda çalışanlar tarafından yapılır.Gelişmiş ülkelerde erken çocukluk dönemi özel eğitim programları yasalarda düzenlenmiş ve devlet bütçesiyle programlar ve uygulamalar desteklenmektedir. Bu ülkelerde 0-3 yaş grubu için bebek-ruh sağlığı üniteleri etkin bir şekilde araştırmalar, çalışmalar yaparak, tıbbi- bilimsel, eğitimsel hizmetler üretmektedirler. Ülkemizde ise, 0-3 yaş bebek-ruh sağlığı çalışma ve hizmetleri çok az sayıdauzman kişilerin ilgi ve çabalarıyla sınırlıdır. Erken çocukluk özel eğitimi uygulamaları program ve çalışmalarına ailenin tam katılımı başarılı sonuçlar için zorunludur. Erken çocukluk dönemi müdahaleve uygulamaları çocuğun tüm gelişim alanlarında %20- %30’lara varan farklara neden olabilmektedir. Bu fark çocuğun ve ailenin gelecekteki hayatını tümüyle değiştirebilir niteliktedir. Erken çocukluk özel eğitimi uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması için bu konuda öncelikle ailelerin bilinçlendirilmesi, bu şekilde erken müdahale programlarında ve uygulamalarında gecikmemesi, toplumun bu konuda daha duyarlı hale getirilmesi zorunludur.Bu nedenle 1997 yılından bu güne eğitimde engelli çocuk ve bireyi, ailesiyle ve toplumla bir bütün olarak ele alan merkezimiz bu Sempozyumu gerekleştirmekten gurur duymaktadır. Bu tür çalışmalar kurumsal, kişisel ve mesleki gelişimde bizleri besliyor, geliştiriyor, daha iyi işler yapma konusunda moral ve güç veriyor. Çocuklarının tıbbi tanılama ve değerlendirme ile gelişimsel ve eğitsel tanılamave değerlendirme araçlarını ve erken çocukluk özel eğitimi model, yaklaşım ve uygulama programlarını, bunları geliştiren ve kullanan otorite kişi ve kurumların kendilerinden, alanda çalışan eğitimcilerle birlikte tanıma olanağı bulacaklardır.Bu nedenle Sempozyum konuşmacılar için sunu teknikleri ve dil açısından zor, katılımcılar için yoğun ve zengin içeriktedir. Sempozyum’da bilimsel bilgi, birikim ve deneyimleriyle sunu, bildiri ve konuşmacıolarak katkı veren üniversitelerin ilgili bölümlerine, akademisyenlere, uzmanlara,ilgili kişi ve kuruluşlara bu alanda çalışanlar ve aileler adına teşekkür ediyorum.Toplumsal duyarlılık projeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu Sempozyum’da, Prof. Dr. Altay Yörükoğlu’nu anmamak büyük bir eksilik olurdu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği’nin, Prof. Dr. Altay Yörükoğlu anısına gerçekleştireceği panel ile 30 yıl bu alana hizmet vermiş ve yaşamıyla, kişiliğiyle, bilimsel çalışmalarıyla bir ekol yaratmış Sayın Hocamızı sempozyum sırasında da bilimselışık ve rehber olarak aramızda hissedeceğiz. Bu Sempozyum’un engellilerle ilgili yasal çalışma ve düzenlemelerin yapıldığı bugünlerde, erken çocukluk özel eğitimi program ve uygulamalarının da bu düzenlemeler arasında yer almasına zemin sağlaması diliyor, Sempozyum’a verdikleri değerli katkılardan dolayıÇankaya Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz’a,Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’e,Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yöneticilerine ve Mehmet Başman’a ile Elif Başman’a,Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Faruk Öztimur’a ve katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlarave Artı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi uzman eğitimci ve tüm çalışanlarınasonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.2006 güz döneminde “Engelli Çocuk – Ailenin Yaşamında ve Özel Eğitim Rehabilitasyon Hizmetlerinde Kalite” konulu 5. Etkileşimli Aile Eğitimi Sempozyumu’nda yeniden bir arada olmak dileğiyle… SaygılarımlaMustafa AteşOrganizasyon ve Düzenleme Kurulu Başkanı

PROGRAM KONULARI

 

 • Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişimi Ülke Raporu ve Erken Çocukluk Hakları
 • Türkiye’ de Çocuk Ruh Sağlığı ve Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
 • Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı
 • Entegrasyon için Uygulamalı Bir Çalışma Örneği
 • Milli Eğitimde Erken Çocukluk Hizmetleri
 • Kaynaştırma Eğitimi
 • Otizm’ de Erken Tanı Tedavi ve Değerlendirme
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve Gönüllülük
 • Medya Çocuk ve Aile
 • Portage Programı
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları Tanı Tedavisi
 • Dil Konuşma Eğitimi ve Terapisi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Denver Gelişim Tarama Testi
 • Küçük Adımlar Erken Çocukluk Özel Eğitimi Programı

KONUŞMACILAR

 

 • Prof. Dr. Bahar Gökler
 • Prof.Dr. Ayşen Coşkun
 • Prof.Dr. Füsun Çuhadaroğlu
 • Prof. Dr. Efser Kerimoğlu
 • Lila Pieters
 • Uzm. Mine Süngün
 • Prof. Dr. Fulya Temel
 • Yard.Doç. Dr. Özlem Ersoy
 • Yard. Doç. Dr. Neslihan Avcı
 • Uzm. Ayşe Turla
 • Uzm. Aylin AK
 • Prof.Dr. Necate Baykoç Dönmez
 • Ali Ulusoy
 • Doç. Dr. Nilhan Sezgin
 • Prof.Dr. Neşe Erol
 • Prof. Dr. Nergis Güven
 • Uzm. Dr. Özlem Sürücü
 • Doç. Dr. Mesude Atay
 • Dr. Semra Şahin
 • Arş. Gör. Tuğba Bac Karaaslan
 • Arş. Gör. Zeynep Şebnem Kurt
 • Yard. Doç. Dr. Tümer Türkbay
 • Müzeyyen Çiğiltepe
 • Prof. Dr. Selahattin Şenol
 • Prof. Dr. Banu Anlar
 • Uzm. Birgül Ural Bayoğlu
 • Arş. Gör. Pınar Ünsal
 • Sinan Aygün
 • Faruk Öztimur
 • ÇGE. Uzm Mustafa Ateş
 • Artı Özel Eğitim Uzmanları
Right Menu Icon0 (553) 238 00 39