Aile Eğitimi

Eğitim yalnızca okul ve eğitim ortamında yürütülen bir süreç değildir. Çocuğun ilk deneyimlerini edindiği, ilk etkileşimde bulunduğu ortam aile ortamıdır.

Çocuğun katılımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları ne derece etkileyeceği;

 • Ailenin sosyo – kültürel niteliğine,
 • Çocuklarına sağladığı uyarılara
 • Çocuk yetiştirme tutumlarına
 • Sözel iletişim ve model alma gibi aile ortamı ile ilgili pek çok değişkene bağlıdır.
Okumaya devam et...

Çocuğun gelişiminde bu denli etkileri olan ailenin çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve öğrendiklerini davranışa dönüştürebilmesi için;

Beli program çerçevesinde çocuğun

Eğitilmesi gerekmektedir. Eğitim sürecinin etkili ve verimli olabilmesi ailenin bu sürece etkin katılımı son derece önemlidir.

Çünkü;

 1. Çocuklarımız tüm zamanlarında daha çok aileyle birlikte ( uyku dışındaki zamanlarının % 80’ini aileyle birlikte geçirmektedir. ) olmaktadır.
 2. Çocuğun eğitim ve gelişiminde en etkili ve en ekonomik sistem aile eğitimidir.
 3. Anne babalar çocuğun yeterli ve yetersiz olduğu yönleri en iyi bilen kişilerdir.
 4. Çocuğun gelişiminde etkili olacak ortamların hazırlanmasında ailenin rolü büyüktür.
 5. Her öğretim kademesinde çocukların başarıları sadece okulda aldıkları eğitime değil, evde aldıkları destek eğitime ve ailelerin eğitime katılmasına da bağlıdır.
 6. Çocuklar aileleri model almaktadır.

 1. Ailenin çocuğunun durumunun kabulünü sağlamak, çocuğu objektif olarak değerlendirebilmesine imkan tanıyarak potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamasına yardımcı olabilmek.
 2. Ailenin haklarını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamak
 3. Aile ile işbirliği yapmak, eğitim programlarının özelliklerini anlatmak ve programlarının amaçların gerçekleştirmede yardımlaşmayı teşvik etmek.
 4. Ailenin belli programları uygulayabilmesini sağlayarak, ev ortamını daha verimli bir eğitim ortamı haline getirmek.
 5. “ Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.”
 6. Çocukları ile nasıl ilişki kuracakları, nasıl sürdürecekleri, onu içtenlikle nasıl kabul edecekleri konularında rehberlik etmek.
 7. Çocukların tüm gelişimsel özelliklerine yönelik bilgilenmelerini sağlamak
Okumaya devam et...

Aile eğitimleriyle desteklenen bir ev ortamında ilişkiler çok daha sağlıklı ve çocuğun gelişimine yönelik olmaktadır. Çocuğun özel eğitimde kazandığı becerilerin ev ortamında aile ile işbirliği yaparak pekiştirilmesi eğitimin sürekliliği ve yaygınlaştırılması açısından önemlidir. Ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerinde ekibe dahil olmaları kabul sürecine ulaşmalarını hızlandırmakta, çocukların performanslarında da belirgin bir artışa imkan tanımaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz Aile Eğitim Çalışmalarında;

 • Ailelerimize çocuklarına ait özellikler, gelişimleri, yeterlilikleri, yetersizlikleri, ihtiyaçları ve problemin seyri hakkında bilgi vermek
 • Çocuklarının eğitimleri konusunda yapabilecekleri konusunda bilgilendirmek alabilecekleri kaynaklar hakkında yönlendirmek
 • Yaşadıkları duygu çatışma ve kaygıların anlaşılması paylaşılması ve çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Ailelerin kendilerine çocuklarına güven duyabilmelerini sağlayarak başa çıkabilme becerilerini güçlendirmek ve sosyal yaşamdan kopmalarını önleyebilmek hedef alınmaktadır.

1) Tarama Belirleme; Öğrencinin doğal ilişki iletişim biçimleri gözlemlenir. Okul performansı ya da gelişimsel alanlardaki sorunlarına bağlı olarak potansiyel yetersizlik durumuna sahip olup olmadığı değerlendirilir.

2) Değerlendirme; Eğitimsel Gelişimsel Değerlendirme birimi, ekip üyeleri öğrencinin yaş ve gelişimine uygun test araç gereç materyal ve envanterleri ile gelişimini değerlendirir. Bu araçlarla çocuğun mevcut beceri ve ihtiyaçları çocuğun üzerinde etkili olabilecek yöntemler, yaşadığı çevre de değerlendirilir.

Okumaya devam et...

3) Konsültasyon; Ekip üyeleri çocuğun genel gelişimsel düzeyi, eğitimsel performansı, uygulanan değerlendirme araçları sonuçlarını ve ihtiyaç olan eğitim ve programların neler olabileceğini paylaşırlar.

4) Aile Görüşmesi; Birim üyeleri yapmış oldukları değerlendirme ve çalışmaları ve öngördükleri programları aile ile paylaşırlar.

5) Eğitsel Program Planlaması; Uygulanan ön değerlendirme sonuçları yorumlanarak detaylı  detaylı değerlendirme sürecine geçilir. Ayrıntılı değerlendirme test araç ve gereçleri uygulanır, çocuğun yapamadıklarının yanı sıra yapabildikleri ve yapabilecekleri de detaylı olarak saptanarak çalışma planı programı oluşturulur. Belirli dönem aralıklarla değerlendirmeler tekrarlanarak gelişme ve ihtiyaçlar yeniden gözden geçirilir ve uygulanan program çocuğun performansına bağlı olarak çeşitlendirilip geliştirilir. Her bir aşama aile ile paylaşılır. Mevcut çalışma sürecine çocuğun kapasitesinin en alt ve en üst noktaları, ilgi ve yetenekleri ışığında başarı duygusunu deneyimletmeli, özgüveni desteklenmiş bağımsız bireyler yetiştirebilmek temel hareket noktamız olmaktadır.

Tüm bu çalışmalar esnasında mümkün olduğunca ayrıntılı kapsamlı değerlendirme yapabilmek amacıyla zaman zaman eğitimsel programa alınan öğrencilerin ev – kreş – okul gibi doğal ortamlarında değerlendirme ekibimiz tarafından gözlemlenmesi, yakın çevresindeki bireylerle o ortamda görüşülmesi uygulanan eğitim programının çocuğun tüm yaşam alanına dokunabilmesi ve hayatında etkili olabilmesi için son derece önemlidir.

I) 2005 yılında kurumumuza devam eden çocukların babalarıyla gerçekleştirilen 2.5 ay her cumartesi 2 saat süren baba etkileşim programına 25 baba katılmış ve program öncesinde sonrasında yapılan aile içi ilişki iletişim çocukla iletişim konularında annelere ve çocuklara uygulanan değerlendirme ve gözlemlerde % 100’lük bir performans artışı ilişki kalitesinde ve memnuniyette aile içi ilişki doyumunda 2 hafta içinde belirginleşen bir iyileşme saptamış çalışma % 100’lük memnuniyet ve başarıyla tamamlanmıştır.

Right Menu Icon0 (553) 238 00 39