Testler - Ölçme ve Değerlendirme

Bireylerin güçlü ve zayıf yönleri ile bireysel özelliklerini ilgilerini belirlemek amacıyla...

Hizmetlerimiz
flip
Eğitsel Gelişimsel Değerlendirmenin Önemi

Eğitimsel Gelişimsel Değerlendirme de erken tanı, doğru değerlendirme, doğru tanı...

Hizmetlerimiz
Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına...

Kimler İçin?
flip
Otistik Bozukluk Nedir?

Otizmin önceleri sanıldığı gibi, sevgi yoksunluğu, iletişim eksikliği ya da çocuğun geçmiş...

Kimler İçin?
Erken Çocukluk Eğitimi

Erken çocukluk, her çocuk için geleceği yeniden kurma zamanıdır...

Erken Müdahale Başarı Hikayeleri
flip
Erken Çocukluk Dönemi Nedir?

James Hackman ( Nobel ödüllü iktisatçı) : “Çocuklara yatırım yapmak için, onların...

Erken Müdahale Başarı Hikayeleri

Misyonumuz

 • Farklı gelişen, farklı öğrenen her bir öğrencimizin ilgi, yetenek, gelişim, eğitim ve tam öğrenme kapasitesini, en erken ve en doğru zamanda mümkün olan en üst seviyeye çıkartarak,
 • Hayatın her alanına eşit ve tam katılabilecek, özgüvenli, yaşama sevinciyle dolu, üretebilen, bağımsız ve kaliteli bir hayat sürmelerini gerçekleştirmeyi amaçlayan,
 • Öğrenen organizasyon ve yönetişim yapımızla, işlenmiş özgün bilgi oluşturma yeteneklerimizle,
 • Sürekli kendini geliştiren, uzmanlık ve ekip becerileriyle donanımlı kadromuzla,
 • Uluslararası kalite standartları doğrultusunda özel eğitim, program, yöntem ve tekniklerimizi, kalitemizi sürekli geliştirerek
 • Yaşam için eğitim anlayışıyla, öğrencilerimizin ve ailelerimizin ihtiyaçlarına en uygun mükemmel özel eğitim rehabilitasyon ve destek hizmetlerini tasarlamak, geliştirmek ve uygulamaktır.
 • Kurumumuzda hizmet alan her aileye en doğru, en güvenilir bilgileri sunmak;
 • Psikolojik danışma hizmetlerini, rehberlik ve yönlendirmelerini yapmak;
 • Ailelerimizin, eğitim süreçlerine, program ve rehabilitasyon uygulamalarına en etkili ve verimli bir şekilde dahil olabilmelerini sağlamak;
 • Bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak, verilen özel eğitim rehabilitasyon hizmetlerinin aile ve öğrencimizin hayatlarının her alanına nüfuz edebilmesini sağlamak;
 • Öğrenci ve ailelerimizin çevreden ve toplumdan gelen psiko-sosyal dışlanmışlık baskı ve tutumlarına karşı psikolojik olarak güçlendirmek ve mücadele becerilerini kazanmalarına yardım etmektir.
 • Toplumumuzun, kültürümüzün, kişi, kurum ve kuruluşların, duyarlılık potansiyellerini etkinleştirerek, sağlık, hukuk, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda, engellilerin hayata tam katılımlarına fırsat eşitlikleri yaratmak amacıyla;
 • Toplumda farkındalık, bilinç ve gelişme sağlayacak,
 • Düşünce kalitesi ve farklılıklarla birlikte yaşam için toplumsal duyarlılık projeleri (TDP) tasarlamak, geliştirmek,
 • Bu yönde amaç, hedef ve çalışmaları olan üniversiteler, kamu, özel sektör, STK’lar, kişi ve kuruluşlarla yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde, sürdürülebilir örnek, işbirlikleri oluşturmak, eğitimler vermek, uygulamalar yapmaktır.
whale

Sunduklarımız

Güvenli Ortam

Çocuğunuzun sağlığı ve hijyeni önemsiyoruz.

Seçilmiş Ekip

Başarının artması için seçilmiş profesyoneller ile çalışıyoruz.

İlgileniyoruz

Sizi önemsiyor, sorunlarınızla ilgileniyoruz.

Servis İmkanı

Yakın semtlere servis hizmeti sunuyoruz.

Başarı Örneklerimiz

Çocuklardan İnciler

img-fluid

Yankı Yazgan

Prof. Dr. Yankı Yazgan İle Röportaj

Prof. Dr. Yankı Yazgan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak sürdürdüğü bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarının yanı sıra, psikiyatri alanında serbest uzman hekim olarak çalışmaktadır. Bilimsel yayınlarının ve araştırmalarının odağını, yaşadıklarımızın ve izlerinin, kendimize özgü beyin işleyiş tarzımız ve genetik yapımız ile etkileşimi oluşturmuştur.

İş hayatına dönük uygulamalar: Profesyonel konuşmacılık ve danışmanlık yaptığı yönetişim, sezgisel anlama ve karar verme alanlarındaki uygulamalarında beyin bilimleri ile düşünce bilimlerini bütünleştiren bir yaklaşımı vardır.

img-fluid

Ürün Süreçli Eğitim Programı (ÜSEP)

Ürün Süreçli Eğitim Programı

ÜSEP, farklı gelişen çocukları anlamak amacıyla, yetişkinler için geliştirilmiş bir programdır. ÜSEP için önce bir çocuğunuzun olması gerekir. Bunun mutlaka size ait bir çocuk olması gerekmez. Öğrencileriniz de olabilir veya kendi çocuğunuz kadar sevebileceğiniz başka çocuklarınız olmalı…

Çocuk olmazsa olmaz mı? Pek mümkün görünmüyor. Yani ÜSEP’ i anlamak daha doğrusu yaşamak için önce iki şey şart: Çocuklar ve onları sevmek. Sonrası öğrenilebiliyor. Oldukça da zevkli, eğlenceli. Hem kendinizi, hem çocuğunuzu yeniden keşfedebilirsiniz. Biraz, yani aslında epey değişiyorsunuz.

img-fluid

İletişim

Bilgi Almak İçin İletişime Geçin

Bilgi Almak İçin İletişime Geçin

Hizmetlerimiz, programlarımız ve başarılarımız hakkında görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim
Right Menu Icon0 (553) 238 00 39