İletişim - Dil ve Konuşma Bozuklukları

Konuşma, insan yaşamında çok önemli bir yer tutan bir beceridir. Uyanık olduğumuz zamanın çoğunu konuşarak ya da konuşanı dinleyerek geçiririz. Konuşma doğuştan getirilmeyen sonradan öğrenilen bir beceridir. Öğrenmeyi etkileyen etmenler, konuşmanın öğrenilmesini de etkiler. En iyi öğrenme taklit ile olduğuna göre, konuşmaya uygun olan bir ortama ve iyi modellere sahip çocukların konuşmaları daha düzgün olabilir.
Dil ve konuşma problemleri pek çok değişik biçimde ortaya çıkar ve çocuklar, bir ya da daha fazla problemi eş zamanlı yaşayabilirler. Örneğin; gecikmiş konuşma problemi olan bir çocukta, aynı zamanda artikülasyon problemi de gözlenir. Çocuklarda en sık görülen dil ve konuşma problemleri şöyledir;
·        Dili anlamaya ilişkin problemler
·        Dili ifade etmeye ilişkin problemler
·        Nörolojik kökenli problemler
·        Artikülasyon / fonolojik problemler
·        Akıcılık problemleri
·        Ses bozukluğu
FİZYOLOJİK KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ
 
Sesin çıkarılmasında meydana gelen hatalar her zaman konuşma bozukluğu olduğunu göstermez. Bu durum lisan gelişiminin normal bir süreci olarak yorumlanmaktadır. Beyindeki işitsel algılama ve yorum hataları, konuşma organlarının sesi çıkarma için gerekli hareketleri tamamlayamaması yapılan hataların nedenlerinden bazılarıdır. Kelimelerin son seslerini söyleyememe, kelime içindeki seslerin benzerlerini kullanma, seslerin yerini değiştirme, sesleri uzatma ya da kaydırma gibi söyleyiş hataları vardır.
GECİKMİŞ KONUŞMA
 
Fiziksel ve zihinsel gelişimdeki genel bir gerileme nedeniyle 3. yaşın sonuna kadar dil gelişiminin olmamasıdır. Gecikmiş konuşmanın temelinde çoğunlukla zihinsel gerilik, sosyal yetersizlikler, duygusal olumsuzluklar, fiziksel problemler, algılama problemleri, işitme kayıpları ve güdülenme eksiklikleri vardır. Eğer çocuk konuşmada gerilik gösteriyorsa beklemek kesinlikle zararlıdır, uygun teşhis ve tedavi için uzman yardımı alınmalıdır.
TELAFFUZ BOZUKLUKLARI ( ARTİKÜLASYON )
 
Belirli konuşma seslerini veya söylenmesi zor kelimeleri telaffuz etmede veya kullanılan dilin kurallarına uygun söylenilmesindeki güçlüklerdir. Bir ya da birkaç sesin çıkarılmasındaki problemler kelimelerin anlaşılmasını etkileyebilir. Telaffuzun, konuşmanın anlaşılmasına katkısı çok fazladır. Bu nedenle, konuşma bozukluğunun en geniş kısmını oluşturmaktadır.
KEKEMELİK
 
Konuşmanın akışında, ritminde veya akıcılığında bir bozukluk olması durumudur. Kekemelikte konuşmadaki ritim bozukluğunun yanı sıra kaslardaki aşırı kasılma, yüzde, ayaklarda ve ellerde tikler görülebilir. Konuşmada tekrarlamalar, bloklar, uzatmalar ve eklemeler görülebilir.

 
SALYA PROBLEMLERİ
 
Salya ciddi bir tıbbi ve sosyal problemdir. Kişinin günlük hayatında pek çok olumsuzluğa yol açmaktadır. Salyanın kişi üzerinde koruma, yutma, beslenme ve konuşma gibi fonksiyonları bulunmaktadır. Salya kontrolünün bozulması bu fonksiyonların kalitesini önemli oranda etkilemektedir. Baş kontrolündeki yetersizlikler, tükürük bezlerinin aşırı uyarılması, dilin normalden büyük olması, epilepsi ilaçları, güdülenme eksikliği ve zeka geriliği de salya problemlerine yol açabilir.
Right Menu Icon0 (553) 238 00 39