Okul Başarısızlıkları

OKUL BAŞARISI

Öğrencinin bulunmuş olduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir.

BAŞARISIZLIK KAVRAMI

Çocuğun ya da gencin uzun süreli hemen her dersten, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesi durumudur.

Başarısız çocuklar kolaylıkla “ilgisiz”, “isteksiz” ya da “tembel” olarak damgalanmaktadırlar. Oysa akılda tutulması gereken temel kural, ders çalışma isteksizliğinin bir neden değil, sonuç olduğudur. Altta yatan çeşitli biyolojik, ruhsal ve sosyal sorunlar nedeni ile art arda başarısızlıkla karşılaşan çocuklar, derslere ve ev ödevlerine karşı isteksizlik geliştirmektedirler.

Okumaya devam et...

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

1 – BİREYSEL NEDENLER

 • Bilişsel, fiziksel ve duygusal açıdan yetersizlik,
 • Kaygının düşük ya da çok yüksek olması,
 • Motivasyon eksikliği,
 • Öğrenme güçlüğü,
 • Düşük benlik saygısı,
 • Gelişim dönemi özellikleri,
 • Psikolojik düzensizlikler vb.

2 – AİLEVİ NEDENLER

 • Gerçekçi olmayan beklentiler,
 • Anne – babanın olumsuz model olması,
 • Huzursuz ev ortamı,
 • Ailenin okula karşı olumsuz tutumları,
 • Çocuğa sınır koyamama,
 • Uygun çalışma ortamının sağlanamaması,
 • Anne – babanın baskıcı tutumları vb.

3 – OKULDAN KAYNAKLANAN NEDENLER

 • Öğretimin bireysel yöntemlere dayanılarak yapılmaması,
 • Öğrencinin bireysel özelliklerinin dikkate alınmaması,
 • Öğretmenlerin olumlu tutum ve davranışlar sergilememesi,

OKUL BAŞARISINI ARTIRMADA AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER

 • Ödev yapma alışkanlığı kazandırın.
  • Uygun çalışma ortamı hazırlayın,
  • Ödeve ne zaman başlanılacağına karar vermesini isteyin, zamanında başlarsa ödüllendirin,
  • İlk beş dakika, gerekirse ödev bitimine kadar çocuğunuzun yanında oturun,
  • Ödevde kendisinden istenileni anlamasında ona yardımcı olun,
  • Yeterli dinlenme araları verdiğinizden emin olun.
 • Okula uyum sağlayın.
  • Onunla konuşun ve rahatlatıcı çözümler bulun,
  • Okulun güvenli bir yer olduğunu ona aktarın,
  • Çocuğunuzun olumlu yönlerini görüp, onlar üzerinde durun,
  • Öğretmeniyle olumlu ve uyumlu bir ilişki kurun.
 • Okuma alışkanlığı kazandırın.
  • Okuma konusunda model olun.
  • Tüm aile hep birlikte ortak okuma saatleri düzenleyin,
  • İlk başta dikkatini çeken kitaplar verin,
  • Kitap seçme özgürlüğü verin,
 • Sorumluluk duygusunu artırmaya çalışın.
 • Yaşına uygun yapabileceği görevler verin.
 • Kendisine güvenmesini sağlayın.
 • Ona yaşından ve olduğundan daha küçükmüş gibi davranmayın.
 • Onunla birlikte vakit geçirin, kendisini ifade etmesini sağlayın.
 • Onun okul başarılarını uygun bir şekilde dillendirin.
 • Ona her zaman cesaret verin, destekleyin.
 • Başarısızlıkları için konuşun, onu başarıya motive edin.
 • Öğretmeninin onun hakkındaki önerileri dikkate alın.
 • Aile içi huzuru ve sevgi ortamını onun için hazırlayın.
 • Dersleri konusunda anne – baba birlikte destek olun.
 • Dikkatini devam ettirme konusunda eksikliği olup olmadığını kontrol edin.
 • Onun kapasitesinden daha fazlasını beklemeyin.
 • Onun kabiliyetlerini yönlendirin ve gelişmesini sağlayın.
 • Hafta sonları ve yaz tatillerinde yeterince dinlenmesini sağlayın.
 • Yaşıtları ve başkaları ile onu kıyaslamayın.
 • Onunla okul ve dersler hakkında belli aralarla durum değerlendirmesi yapın.
 • Küçük problemler büyümeden zamanında müdahale edin.
 • Ders çalışırken belli aralarla dinlenmesini sağlayın.
 • Sportif faaliyetler ile ders dışı dinlenmesini sağlayın, okul içi sosyal etkinliklerde onu cesaretlendirin.

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Başarısızlık nedenleri anketi, öğrencilerin okul başarısızlığına neden olan faktörlerin ortaya çıkarılmasında kullanılır. Dönem başında uygulanması, tespit edilen sorunların yıl boyunca ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik faaliyetlerinin planlanmasını ve buna yönelik çalışmaların yapılmasını kolaylaştırır. Anket, öğrencinin başarısızlığının okul ortamı, öğretmen, arkadaş ilişkileri, aile, kişisel vb. sorunların hangilerinden kaynaklandığını ortaya çıkartır. Sınıfın ve okulun başarısızlık nedenleri hakkında da genel bilgiler verir.

KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlköğretim 4.5.6.7.8. sınıflar ile ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrencilere uygulanabilir. Sınıf rehber öğretmeni anketi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve anketin uygulanmasını sağlar.

NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE YORUMLANIR?

Anket uygulandıktan sonra her sorunun frekansları çıkarılır ve cevaplara göre yüzdelik değerlere dönüştürülür.Örneğin ilk soruyu 50 kişilik sınıf mevcudundan 25’i işaretlemişse sınıfın %50si ailesinin kalabalık olmasından şikayetçi ve bu nedenle derslerinde başarısızlık yaşıyor demektir.Sınıf düzeyinde bu sonuçlar rapor haline getirilerek okulun başarısızlık nedenlerini ortaya koyan toplam sonuç ortaya çıkarılır.

Sayısal verilerle birlikte öğrencilerin bireysel başarısızlık nedenleri,sınıfta en çok belirtilen başarısızlık nedenleri ve okulun toplu başarısızlık nedenleri ortaya çıkarıldıktan sonra yorum yapılır.Anket sonuçlarının bireysel olarak ele alınması ve öğrenci için problem oluşturan konularda öğrenciye yardım edilmesi gereklidir. Öğrenciye bu desteği gerek sınıf öğretmeni gerek rehber öğretmeni verebilir.Kişisel problemi olan öğrenciler danışmaya alınır ve aileleriyle de görüşülerek problemlerin giderilmesine çalışılır.Sınıfın ortak problemleri ve okul-sınıf ortamından kaynaklı nedenler sınıfta tartışılarak önlemler alınır, öğrencilere sınıf içi etkinliklerle grup rehberliği yapılabilir. Okul ortamından kaynaklanan ve okuldaki öğrencilerin çoğunluğu için problem oluşturan durumlarda ise okul ortamının gözden geçirilmesi ve okul idaresi,aileler, öğretmenler ve rehber öğretmen işbirliği içinde çözüm yolları aranarak problemlerin ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır.

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

Adı Soyadı:……………………………………………….. Sınıfı:………………………
Tarih: ……/…./200….

AÇIKLAMA : Bu liste;derslerinizden düşük not alma sebeplerinizi tespit ederek sizlere yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Sizden aşağıdaki ifadelerden ders notlarınızın düşük olmasına sebep olanları ve ders çalışmanızı engelleyen nedenleri işaretlemeniz istenmektedir.
…………………………………………………………derslerinden notlarım düşük ve başarılı değilim.

Çünkü ;
( ) 1- Ailem çok kalabalık.
( ) 2- Annem derslerimde bana yardımcı olmuyor.
( ) 3- Babam derslerimde bana yardımcı olmuyor.
( ) 4- Ayrı bir çalışma odam yok.
( ) 5- Ailemden ayrı kalıyorum.
( ) 6- Ailem bana kardeşlerimden farklı bir muamelede bulunuyor.
( ) 7- Babam beni sık sık döver.
( ) 8- Ailem ders çalışmam için gereksiz baskı yapıyor.
( ) 9- Ailem beni küçük bir çocukmuşum gibi görüyor.
( )10- Ailem fazla otoriter, istediğim gibi hareket etmeme izin vermiyorlar
( )11- Ailem beni fazla ihmal ediyor,benimle fazla ilgilenmiyorlar.
( )12- Kardeşlerim sık sık kavga ediyor,ben de bu durumdan etkileniyorum.
( )13- Ailem ile akrabalarım arasında sık sık kavga olur buda beni etkiliyor.
( )14- Öğretmenimin anlattıklarını anlamıyorum.
( )15- Dikkatimi devamlı olarak derse veremiyorum.
( )16- Sınıfta öğreniyorum fakat hemen unutuyorum.
( )17- Öğrendiklerimi uygulamaya imkan bulamıyorum.
( )18- Okuduğumu anlamıyorum.
( )19- Bildiklerimi yazı ile anlatamıyorum. Yazılılardan devamlı olarak zayıf alıyorum.
( )20- Bildiklerimi sözle anlatamıyorum. Sözlülerden devamlı olarak zayıf alıyorum.
( )21- Başarılı olduğum zaman mükafatımı (ödülümü) alamıyorum
( )22- Bu derslere ilgi duymuyorum.
( )23- Arkadaşlarımla iyi geçinemiyorum.
( )24- Sınıfımız çok kalabalık bu yüzden dersleri iyi takip edemiyorum.
( )25- Kendime iyi bir arkadaş bulamadım.
( )26- Bu derste verilen bilgiler benim işime yaramıyor.
( )27- Çalışmaya fazla zaman ayıramıyorum.
( )28- Oyun oynamayı çok seviyorum.
( )29- Ailemin verdiği işleri yapmaktan ders çalışmaya vakit bulamıyorum.
( )30- Sağlığım pek iyi değil.
( )31- Araştırma yapmak için yeterli kaynak bulamıyorum.
( )32- Kaynakları nereden bulabileceğimi bilemiyorum.
( )33- Öğretmenlerim çok fazla ödev veriyorlar yetiştiremiyorum.
( )34- Ödevlerim çok ağır geliyor.
( )35- Ders çalışırken başka şeyler düşündüğümden dolayı kendimi derse veremiyorum.
( )36- Öğrendiğimi sanıyorum fakat sınavlarda sorulara cevap veremiyorum.
( )37- Sınıfta oturduğum yer dersleri takip etmemde uygun bir yer değil.
( )38- Öğretmenimden gerekli ilgiyi göremiyorum.
( )39- Ders çalışmayı sevmiyorum.
( )40- Derslerde iyi not tutamıyorum.
( )41- Derslere beraber çalışacağım arkadaş grubum yok.
( )42- Maddi durumumuz iyi değil bu durum derslerime yansıyor.
( )43- Arkadaşlarımla beraber devamlı olarak gezip ve eğleniyoruz
( )44- Okul dışında gittiğim spor faaliyetleri (herhangi bir faaliyet) beni etkiliyor.

Right Menu Icon0 (553) 238 00 39