Normal Gelişim Dönemleri

BİLİŞSEL GELİŞİM

Doğumunu takiben insanları kokularından (1 gün sonra), seslerinden (birkaç gün içinde) ve yüzlerinden (1.haftanın sonunda) tanır.

 • Yanında olmayan insanları anımsamaz.
 • Onun için geçerli olan tek dünya, o anda algıladığıdır.
 • Dünyaya bir dizi refleksle tepki verir.
 • Bebek görebilir, işitebilir, koklayabilir, tat alabilir, acıya duyarlıdır. Dokunma ve yerinin değiştirilmesi durumlarına karşı hassastır.
 • Görme alanı içinde sallanan canlı renklerde bir oyuncağa(örn; kırmızı bir ponpona) gözlerini odaklar.
 • 3. Haftadan itibaren meme emerken, annesinin yüzünü incelemeye başlar.
 • Çevresine bakabilmek için, başını amaçlı olarak çevirir.
 • Çevresindeki uyaranlar ne kadar çeşitli olursa, algılama ve düşünme o kadar erken başlar. Bu sayede zihinsel gelişimde o kadar erken başlar.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • İlk 3 haftada çıkarılan sesler, farklılaşmamış seslerdir. Bunlar amaçsız, anlamsız ve rastgele çıkarılır.
 • Refleksif yani istem dışı ses çıkarma görülür. Uyarana karşı tüm vücudu ile tepki verir.
 • 2. 3 haftalık dönemde farklılaşmış sesler ortaya çıkar. Bu sesler uyarıcıyla ilişkili olan açlık ve rahatsızlık ağlamalarıdır.
 • Çıkarılan sesler, anlam yönünden incelenirse, hem sözcüklerin başladığı, bebeğin başkalarının sesine tepki gösterdiği görülür.
 • Anne sesini diğer seslerden ayırt edebilir.
 • Seslere tepki verir ve başını sesin geldiği yöne çevirir.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Tanıdığı insanlarla beraber olduğunda daha rahattır.
 • Yeni doğan bebeğin yüz ifadesi belirsiz ve anlamsızdır.
 • Aç, huzursuz, sıkıntılı olduğunda ağlayarak ilişki kurmaya çalışır.
 • Kişilik gelişmeye başlar, bu nedenle bazı bebekler huysuz ve çok gürültülü iken, diğer bebekler sessiz ve sakin olabilir.
 • 1. Ayın sonuna doğru konuşmalara, seslere ve dokunmalara yanıt olarak gülümsemeye başlar. Bu bebeğin sosyalleşmeye başlaması demektir.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Elleri çoğunlukla kapalıdır.
 • Avucuna dokunulduğunda, parmakları bunu kavramak için kıvrılır.
 • Yüzükoyun yatarken, başını 1-2 saniye kaldırır.
 • Oynarken ayakları ve ellerine dayanıp itebilir.
 • Sırt üstünden, yana dönmeye çalışır.
 • Parmağınızı emmeye çalışır. Avucuna konan parmağı sıkı sıkı tutar.
 • Göz kasları geliştikçe, göz hareketlerini daha kontrollü yapmaya başlar. Göz kasları hala tam olarak gelişmediği için, zaman zaman göz hareketleri kontrolsüz olabilir.
 • Koltuk altlarından tutup, oturma pozisyonuna getirdiğinizde başı geriye düşer.
 • Sırtı eğik durur ve oturma pozisyonunda tutulurken başı sık sık öne düşer.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Oda içinde dolaşan, görme alanı içindeki kişileri takip eder.
 • Düşürdüğü nesneyi aramaz.
 • Kendi bedeni ile içinde bulunduğu dünya arasındaki sınırı bilemez.
 • Önünden gelen seslerin kaynağını bulabilir. Ama arkasından gelen bir ses duyduğunda doğru yöne dönse de kaynağını bulamayabilir.
Okumaya devam et...

 • Dünyayı bir bütün olarak algılamaz çünkü kurallı düşünemez.
 • Gözleriyle hareketleri izler. 3 boyutlu objeleri ve parlak renkleri seyretmekten hoşlanır.
 • Objeleri ağzına götürüp emer. Emerek sakinleşir.
 • Objeyi düşürmeden 1-2 saniye tutabilir.

DİL GELİŞİMİ:

 • “a,e,o,u,i” gibi sesleri rastgele olarak çıkarır.
 • Hoşnut ve mutlu olduğunda seslendirmeler yapar.
 • İnsan seslerinin geldiği yöne bakar.
 • Annesinin konuşmasına gülümser.
 • Sesi, ses olarak çıkarıldığının farkına varır, ses oyunları yapar.
 • Ses üretimi hala büyük ölçüde reflekstir. Ortalama olarak 13-14 farklı ses tipi vardır.
 • Daha az ağlamaya başlar.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Kucağa alındığında, dokunulduğunda ya da doyurulduğunda sakinleşir.
 • Kendisiyle konuşulduğunda konuşan kişiye bakar ve gülümser.
 • Annesinin yüzünü diğer yüzlerden ayırabilir.
 • Yüzü önünde kendi elleri ve parmaklarıyla oynar. Böylece bedenini tanımaya başlar. Bu yüzden ellerine takılan eldivenlerin engel oluşturmaması için belli aralıklarla çıkarılması gerekir.
 • 5,6 haftalıkken sosyal gülümseme ve tepki biçimindeki sesli ifadeleri gelişir.
 • 7 haftalıkken öfkesini kızgın bağırışlarla belli eder.
 • aya yaklaşırken tanıdık durumlara tepki vermeye başlar. Yemek, banyo v.b. faaliyetlere ilişkin hazırlıkları fark eder ve tepki verir.
 • 8 haftalıkken insanlara gülümsemeye başlar ve “konuşmalarda” kendisine de karşılık verme fırsatı tanınmasını ister

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Yerden başını ve göğsünü kısa bir süre kaldırabilir. Bu şekilde 10 saniyede fazla kalır.
 • Elleriyle bir nesneyi kavrar.
 • Ellerini birleştirebilir.
 • Sırtını hala dik tutamaz ama başını taşıyabilir.
 • Yere yüz üstü yatırıldığında kol ve bacaklarıyla emeklemeye benzer hareketler yapar.
 • Bedenini döndürmeden başını sağ-sola çevirebilir.
 • Kucağa alındığında başını birkaç saniye dik tutabilir.
 • Heyecanlandığı zaman tekmeler atar ve kollarını sallar. Bunlar gelecekte adım atarken de yapacağı hareketlerdir.
 • Bu dönemde motor gelişimde en belirgin özellik reflekslerdir. Refleksler sayesinde merkezi sinir sisteminde bir sorun olup olmadığı tespit edilebilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Bir şarkıya ya da ninniye tepki verir.
 • Bir ses duyduğunda gözleri ile araştırır.
 • İlginç bir etki yaratan rastlantısal bir etkinliği yineler.
 • Farklı renk ve oyuncaklardan hoşlanır. Uyaranlara farklı tepkiler verebilir
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Konuşurken sizi seyreder ve bir ses duyduğunda sesin geldiği yöne döner.
 • Abartılı yüz ifadelerini taklit eder. Onunla konuştuğunuzda dudaklarını kıpırdatır. Karşılık verme fırsatı tanımazsanız ağlamaya başlar.
 • Sesleri üzerindeki kontrolü artar. Hoşnutluğunu belirten sesler çıkarır ve bu sesleri taklit eder.
 • Tek heceli sesler çıkarmaya, cıvıldamalara başlar.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • ayın başından itibaren sosyal davranış egemen olur. Bebek başkalarıyla beraberken mutlu, yalnız kaldığında ise mutsuz ve huzursuz olur.
 • Seslere, mimiklerle cilve yapar, dış dünya ile ilişkisi gelişir. Daha az ağlar.
 • Yalnız kalırsa tepki gösterir.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • ayın sonlarına doğru, baş kontrolü artar, oturacak şekilde doğrulturken başı geriye düşmez.
 • Başını kaldırabilir ve dizlerini bükebilir.
 • Oturduğunda sırtı daha düz, başı daha dik durur. Arkadan ve yanlardan desteklendiğinde 10 dakika oyunca oturabilir.
 • Ellerini zaman zaman açık tutar.
 • İlgisini çeken nesnelere doğru tam olarak uzanamasa da, kollarını o yönde sallar. Nesne hareket ederse, kollarını daha çok sallar.
 • Yüzükoyun yatarken dirseklerden destek alarak başını kadırabilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Nesneye doğru uzanır.
 • Elinden alınan çıngırağa doğru uzanır.
 • Görme alanı dışına çıkan nesneyi izler.
 • Uzanıp cisimleri iki eliyle kavrar, biraz inceleyip sonra ağzına götürür.
 • Oyuncağını bir elinden diğerine geçirebilir.
 • Anlamlı bir ilgi ve dikkatle yetişkinin yaptıklarını izler.
Okumaya devam et...

 

DİL GELİŞİMİ:

 • Sesinizi duyduğunda hareketlenir.
 • Konuştuğunuzda sizden yana döner ve sesinizi tanır.
 • Konuşamasa da temel ilkeleri öğrenmeye başlar.
 • Ona soru sorduğunuzda yanıt olarak tepkiler verir, sesler çıkarır.
 • Bir şarkıya ya da ninniye tepki verir.
 • Ses perdesini alçaltıp yükselterek çeşitli sesler çıkarır.
 • Dudaktan fırlayan “bu,vu,pu” gibi sürtünme sesleri çıkarır.
 • Çığlık atmayı dener. Kendi kendine neşe çığlıkları atar.

 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Kendi kendine sesli güler.
 • Anne ile karşılıklı güler ve hareketli insan yüzüne gülümser.
 • Konuşulduğunda ağlamayı keser.
 • Sesin sert ve sevgi tonunu ayırt eder.
 • Evdeki farklı kişileri tanır. Onunla ilgilenildiğinde sıcak ve sesli gülümsemeleri vardır.
 • Tanıdık yüzlere gülümser.
 • Kucağa alındığında sarılır.
 • Etrafıyla ilgilenmeye başlar.
 • Kendi kendine oynayabilir. Oyunlardan, oyuncaklardan hoşlanır.
 • Dudaklarını şapırdatabilir, sarkıtarak somurtma ifadesi takınabilir.

 

MOTOR GELİŞİMİ:

 

 • Destekle kısa süre oturabilir.
 • Oturtulurken başını yerden kaldırabilir.
 • Yatmak değil, oturmak ya da dolaştırılmak ister. Biraz destekle 1-2 dakika oturabilir.
 • Karnının üstüne yatırıldığında, elleriyle itebilir, hatta bir tarafa dönebilir.
 • Gece boyu uyuyabilir. Bezini değiştirmek bile gerekmeyebilir.
 • İlk dişi çıkmaya hazırlanır.
 • Görmesi tamamlanır. Farklı uzaklıklara gözünü odaklayabilir.
 • El-göz koordinasyonu gelişir. Elleri ile yapmak istediği şeyi yapabilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • İlgisini çeken şeylere dokunmak için elini açarak uzatır ancak aynı anda ellerini örmek, dikkatini dağıttığı için uzandığı şeyi kavramadan hemen önce bakışlarını kaçırır.
 • Ellerini bilinçli olarak birleştirir.
 • Gördüğü hareketleri taklit edebilir.
 • Her şeye dokunmak, tutmak, tatmak ister.
 • Elindeki objeyi diğer eline geçirebilir.
 • Derinliği algılayabilir ama her zaman bunun farkına varamaz.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Bu ayda pek çok farklı ses çıkarır. Bunların bir kısmı kendine özgü, bir kısmı ise duyduklarını taklittir.
 • Seslerim kaynağını doğru olarak belirler.
 • İlgilenildiğinde gülümser ve konuşur gibi sesler çıkarır.
 • Şarkımsı ya da tek ve 2 heceli ifadelerle hoş ve uyumlu sesler çıkarır.
 • Kendi kendine neşe çığlıkları atar.
 • “Baba, mama, ba ga” gibi 2 sesli sözcükleri ayıt eder.

 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Diğer bebeklere ve aynadaki görüntüsüne gülümser.
 • Bağlılık davranışlarını yönelttiği kişileri seçmeye başlar.
 • Ruh hali çok çabuk değişir.
 • Tanıdığı kişilere daha çok gülümser ve onların yanında sakinleşir.
 • Annesinin sesini duyunca ağlamayı keser.
 • İlgilenildiğinde gülümser ve konuşur.
 • Elinden oyuncağının alınması ve onu mutsuz eden bir davranışı protesto eder.
 • Çevresini bir bütün olarak görür ve daha sistematik olarak inceler.
 • Yabancılaşma başlar. Ev halkı dışındakilerden ilk gördüğünde korkar.
 • Gülümseme ve azarlamalara değişik tepkiler gösterir. Farklı uyarımları kolayca ayırt edebilir.

 

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Oturtulmak için çekildiğinde başını, kollarını , bacaklarını büker.
 • Oyuncağa doğru uzanır ve ona dokunur.
 • Oturduğu yerde, dengesini kaybedip devrilmeden çevresine bakabilir.
 • Arkadan ve yanlardan desteklenirse 30 dakika kadar oturabilir.
 • Yüzü koyun yatarken sırtüstü dönebilir.
 • Yüzü koyun yatarken elleri ile yeri iter ve ayaklarını büker.
 • Emekleme benzeri hareketler başlar.
 • Yatağında bir baştan diğer başa gidebilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • İki elinde, iki ayrı şey tutarken üçüncüyle ilgilenebilir.
 • Oyuncağı yere düştüğünde onu izler.
 • Duran nesneleri net görebilir ancak zıt renkleri, keskin köşeleri ve parlak renkleri daha kolay fark eder.
 • Objeyi bir elinden diğerine rahatça geçirebilir.
 • Ses çıkarak oyuncakları sallamaktan hoşlanır, çıkarabildiği sesleri başkaları ile paylaşmak ister.
 • Düşürdüğü oyuncağın kendine geri gelmesini ister.
 • Zekası hızla gelişir. İstediğine ulaşmak için plan yapmaya başlar.(örn; yakalanmadan oyuncağına ulaşmak için daha seri emeklemeye çalışır.)
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Sesin geldiği yönü anında ayırt edebilir ve kişileri seslerinden tanır.
 • Daha karmaşık sesleri (örn; baba ve kaba ) birbirinden ayırabilir.
 • Bebeğiniz sizi seyreder, anlamsız sesler çıkararak sizinle konuşur, tekmeler atar, kollarını sallar.
 • Sorularınıza agularla yanıt verir.
 • Bir şeyden sıkıldığını ya da yorulduğunu belli eder.
 • Kahkahalarla güler, ağzından tükürük baloncukları çıkarır, fısıldar, homurdanır be bağırır.
 • Henüz konuşamasa bile, “anne, biberon, araba” gibi önemli sözcükleri tanır.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ:

 • Cee-ee oyunu oynar.
 • Onun sesli tepkilerine karşılık verip vermediğinizi anlamak için size bakar.
 • Yüzünüzle oynamaktan, saçınızı çekmekten hoşlanır.
 • Duygulanımı artar, bunları mimiklerle , farklı sesler çıkararak, vücut diliyle belirtir. Mutluluğu, sevgisini, korkusunu,sabırsızlığını, heyecanını ve pek çok duyguyu ifade edebilir.
 • Bebeğiniz artık eğlenmeye başlar. Sizinle saklambaş oynayabilir.
 • Yabancıları ayırmaya başlayabilir.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Kollarında tuttuğunuzda başını kaldırır ve size asılarak doğrulmaya çalışır.
 • Yattığı yerden doğrulurken başını öne eğerek çenesini göğsüne yaslar.
 • Oturtulduğu pozisyonda- az bir destekle- kalabilir. Gücü bu şekilde durmaya yeter ancak dengesini yitirebilir.
 • Her yöne dönebilir.
 • Karnı yerden tam kalkmadan emekler, dönmekten keyif alır.
 • Oturabilir ancak henüz kendisi oturma pozisyonuna gelemez.
 • Cisimleri birbirine vurabilir.
 • İki saplı bir bardaktan yardımınızla su içebilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Kısmen gizlenmiş oyuncağının üstünü açar.
 • Kendi yüzünü örten örtüyü kaldırır.
 • Bazı hareketleri taklit eder.
 • Çevresini inceler.
 • İnsanlara, nesnelere ve çevresinde olup bitenlere görsel açıdan büyük ilgi duyar.
 • Saklanmış olan nesneleri aramaya başlar.
 • Nesnelerin sürekliliğini anlar.
 • Farklı gelen herhangi bir nesneleri, koklayarak, sallayarak ağzına götürüp tadarak, atıp vurarak tanımaya çalışır.
 • Çok meraklı ve maceracıdır ancak korkuları bu duyguları engeller.
 • Araştırmak için yanınızdan ayrılır ancak kısa sürede geri döner.
 • Değişik tatları kabul etmeye başlar.
 • Yiyecek seçmeye başlar.
 • Görüşü yeni doğduğu zaman oranla daha nettir.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Kelimeleri ve sesleri taklit etmeye çalışır.
 • İlgi çekmek için bağırır.
 • “Hayır” ve “ güle güle” sözlerini anlar.
 • Oyunumsu sesler çıkararak yetişkinleri taklit edebilir.
 • Tek heceli sözcükleri sıkça kullanır.
 • “Baba, dede” gibi heceleri birleştirebilir.
 • Müzik oyunları oynayabilir.
 • Basit hayvan seslerini taklit eder.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ:

 • Sosyal olaylara katılmaya çalışır.
 • Birey olduğunu hissetmek ister.
 • Bebeğiniz, sizin neleri yapmasından hoşlanmadığınızı ve kendisinin neleri yapmak istemediğini kesinlikle bilir.
 • Yabancılarla tanıdık kişiler arasında belirgin bir biçimde ayırım yapar.
 • Kızdığında ya da herhangi bir şeye karşı koyduğunda hoşnutsuzluğunu belirten sesler çıkarır.
 • Diğer bebekleri fark etme, onlara gülme, ağladıklarında onlara ilgi gösterme başlar.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Ellerini zemine dayayarak oturur.
 • Her iki eliyle aynı anda iki şeyi tutar.
 • Baş ve diğer parmaklarıyla eline uygun büyüklükte bir nesneyi kavrar.
 • Emeklemeye başlar. Pek çok emekleme stili vardır. Popo üstü, karın üstü veya kendine özgü bir stille olabilir.
 • Desteği tutarak ayağa kalkabilir, ancak tekrar yere oturamaz, geriye doğru düşüp yere çarpar.
 • Dengesi iyice gelişir, elinde oyuncakla oynarken bile rahatça oturabilir.
 • Bütün elini kullanmak yerine parmaklarını kullanmayı öğrenir.
 • Elleriyle okşama, hafifçe vurma ve dürtme hareketleri yapabilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Düşürdüğü bir şeyi görebildiği sürece seyreder.
 • Eğer göremeyeceği bir yere düştüyse aramaz.
 • Geçmişi hatırlar, yeniden karşılaştığı olayları hatırlayarak davranışını belirler.
 • Çevresindeki her şeyi merakla inceler. Dokunur, vurur, çiğner, atar.
 • Bebeğiniz sizi taklit ederek, dünyada nasıl yaşayacağını öğrenmeye başlar. Evdeki tüm davranışları izler, yeri geldikçe tekrarlar.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Bu dönemde bebeğiniz ses üretimi ile işitmeyi birleştirir.
 • Bebeğinizin ağız hareketlerinde artan bir çeşitlilik vardır. Çıkardığı sesler hece tekrarına doğru değişmektedir.
 • Çevresinde konuşulan dildeki seslere karşı belirgin bir tercih gösterir.
 • Çıkardığı sesler, konuşurken kullanılan vurgulamaları taşır.
 • “Baba, anne” gibi basit sözcükler söyleyebilir.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ:

 • Ona ismiyle her seslendiğinizde dönüp size bakar.
 • Aynaya bakmaktan hoşlanır ama aynadakinin kendi görüntüsü olduğunu bilmez, onu başka bir bebekmiş gibi seyreder.
 • Başkaları ile oynamaktan hoşlanır.
 • Anneye çok bağlıdır. Ayrılık korkusu başlar.
 • Kişiliği gelişmeye başlar, engellendiği zaman sinirlenir.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Küçük objeleri baş ve işaret parmağı ile yakalar. Objeyi ağzına götürmeye çalışmaktansa incelemeye başlar.
 • Rahatça emekler ve yer değiştirir.
 • Yardım almadan oturur pozisyona geçer.
 • Tırmanmayı sever, alçak eşyalara, merdivenlere, çekmecelere tırmanır.
 • Damak tadı gelişmeye başlar, yiyecekleri arasında seçim yapar.
 • Tutunarak ayakta durabilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Bebeğiniz bu dönemde eşyaları kaplara koyup çıkarabilir.
 • Problem çözme yeteneği gelişir ve artık şeffaf bir kutu içindeki oyuncağı almak için kapağını açmayı deneyebilir.
 • Arka arkaya iki eylemi gerçekleştirebilmeye başlar.
 • Doğruca kendine yuvarlanan bir topu ya da asılı duran bir nesneyi yakalayabilir.
 • Parmaklarını ayrı ayrı kullanmayı öğrenir. Parmağını bir yere sokabilir, bir şeyi dürtebilir ya da elini düz tutarak bir şeyi okşayabilir.
 • Düşürdüğü şeyleri aramaya başlayabilir.
 • Küçük nesneleri bile bir kerede uzanıp yakalayabilir.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Ses çıkarmak için eşyaları birbirine vurmaya bayılır.
 • Kelimeleri kullanmasa da onları anlar.
 • “ba”, “ma”, “de” gibi heceleri tekrarlayarak, gerçek kelimeleri taklit etmeye çalışır.
 • Sözcüklerinizden çok, tonlamalarınızdan anlam çıkarır.
 • Onunla ne kadar çok konuşursanız, o kadar çabuk iletişim yetenekleri gelişecektir.
 • “Onu bana ver” dediğinizde elindekini verebilir.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Bir oyuncağını elinden alır ve uzaklaştırırsanız, buna karşı çıkacaktır.
 • Kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını belirtmeyi bu dönemde öğrenirler.
 • İşaretlerle derdini anlatır, kucağa alınmak istediğinde kollarını kaldırır, acıktığında masaya vurur.
 • Bakışlarınızı takip eder, baktığınız yere bakar.
 • Aynadaki görüntüsüne güler ve ona doğru uzanır.
 • Yabancılara farklı davranır.
 • Anne-babadan ayrılınca tepki gösterir.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Bebeğiniz ayağa kalkmak için kendisini çekmeye başlar.
 • Bazı bebekler bu ayda, destekle birkaç adım bile atabilir.
 • Dizlerini kırarak eğilmeyi ve ayakta durduktan sonra tekrar oturabilmeyi öğrenir.
 • Hareket etmenin verdiği özgürlük duygusu ile hareket etmek, ilerlemek, ulaşmaması gereken şeyleri çekmek ve almak ister.
 • Eşyalara tutunarak hareket edebilir.
 • Bilinçli olarak yuvarlanıp, karnının üstünde dönerek istediği yönde ilerler.
 • Emeklemeden önce elleri ve dizleri üstünde doğrulup bir süre olduğu yerde sallanır.
 • Dengesini sağlamak için tek eliyle tutunması yeterlidir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Bir nesneye gözünü odaklayarak inceler.(çevirir,dokunur,bütün parçalarını evirip çevirir.)
 • Uzağına konmuş bir oyuncağa ulaşmak için bir yol bulur.
 • Oyuncaklarını bilerek düşürür ve yere düşüşlerini izler.
 • Çevresinde ilgisini çeken şeyleri işaret parmağı ile gösterir ve ister.
 • Kendi ismini bilir ve söylenildiğinde doğru yöne döner.
 • Günlük konuşmalarda kullanılan çeşitli sözcükleri anladığını belli eder.
 • Kendisinden istenen bazı nesneleri yetişkinlere verir.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Çıkardığı sesler, konuşurken kullanılan uygulamaları taşır.
 • “Baba, anne” gibi sözcükleri artık daha anlaşılır çıkarabilir.
 • Yeni sözcükleri taklit eder.
 • Birçok sözcüğü konuşamasa da anlar.
 • Seslerin sayı ve çeşitlerinde gelişme görülür.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Dikkat çekmek için bağırır.
 • “Cee-e” oyununa katılır.
 • Alkış, bay bay gibi hareketleri taklit eder.
 • Olumlu tepkiler alınca, hareketini ya da çıkardığı sesi tekrarlar.
 • “Baba nerede?” diye sorulduğunda aramak için başını çevirir.
 • Yüz ifadeleri ile söylenenlere dikkat eder, kendini ona göre ayarlar.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Yatarken çok az yardımla bazen de yardımsız oturur duruma gelir.
 • Eline aldığı bir oyuncağı, istenen yere bırakabilir.
 • Her iki elinden de tutulursa adım atmaya çalışır.
 • Yüksek bir yere tutunarak yürümeye (sıralamaya ) başlayabilir.
 • Ayakta durmak ister, kalkma denemeleri yapar.
 • Başparmağı ve işaret parmağını kullanarak boncuk v.b. küçük nesneleri tutabilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Kedi, köpek, kuş gibi tanıdığı hayvanların resimlerini de tanır, sorulduğunda gösterebilir.
 • Yakınlarına, hareketleriyle sevgisini gösterir.
 • Anneden ayrılınca ağlar.
 • Oynayan diğer çocukları ilgi ile izler.
 • Derinliği algılayabilir ve emeklerken merdivenlerden baş aşağı inmeye kalkmaz.
 • Düşürdüğü şeyleri aramaya başlar.
 • Elleriyle nesnelere dokunur ve onları inceler.
 • Nesneleri son kayboldukları yerde değil, ilk denemede bulduğu yerde arar.
 • Yeni araçlar keşfedebilir.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Anlaşılmaz kısa cümleler kurabilir.
 • İlk anlamlısözcüklerini söyleyebilir.
 • “Pisi pisi”, “ hav hav” gibi sözcükleri söyler.
 • Basit komutları anlar ve onları yerine getirir.
 • Bir çocuk şarkısının heyecanlı ya da sürprizli kısmını fark edebilir.
 • Tanıdığı insanların, yerlerin ve nesnelerin isimlerini söyleyemese de bilir.
 • Emekleyerek merdivenden çıkabilir.
 • Gerçek sözcüklerin yerine semboller geliştirerek onları kullanır. Örn; “ su için du”, “araba için düt”, “ tren için çuf çuf” gibi.

 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Önceden anlama, sezme görülebilir. Annenin kalkmasının, onun gideceğine işaret olduğunu sezerek anlayabilir.
 • Giyinirken kolunu, bacağını uzatarak giydirene yardımcı olur.
 • Kendisine gösterildiğinde küplerini kutunun içine koyup çıkarabilir.
 • Tanıdığı yetişkinlerin kendisini görebileceği ve duyabileceği bir yerde bulunmaktan hoşlanır.
 • Tanıdığı kişilere gülümseyerek, sevgi göstererek yaklaşır.
 • “Güle güle” anlamında el sallayabilir.
 • Yabancılardan çekinip korkabilir.

 

MOTOR GELİŞİMİ:

 • İşaret parmağı ile istediği nesneyi gösterebilir.
 • Çevresindeki eşyalara tutunarak sıralar.
 • Ellerinden bırakılınca kısa süre ayakta durur.
 • Küçük nesneleri tutmak için baş ve işaret parmağını kullanır.
 • Kendi kendine yemek yeme denemelerine girişir.
 • Yerde uzun süreli oturabilir.
 • Yatar konumdan oturur pozisyona geçebilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Elindeki objeleri bırakmayı öğrenir ve düşerken izleyebilir.
 • Nesneleri ellerinin birer uzantısı gibi ağzına götürüp yere vurmak yerine, belli amaçlar için kullanabilir.
 • Bir nesnenin arkasına sakladığınız oyuncağa ulaşmak için önce önündeki nesneyi itebilir.
 • Eşyaları onları son gördüğü yerde arayabilir.
 • Varlıkların kalıcılığını (onları görmediğinde de var olmayı sürdürdükleri) fikri oluşmaya bu dönemde başlar.
 • Belleği, istediğine ulaşmak için basit bir plan yapabilecek kadar güçlenmiştir.
 • Fincanın altına saklanan şeyi bulup çıkarabilir.
 • Blokları bir kaba doldurur, boşaltır.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Daha çok işaret kullanmaya ve parmağı ile bir şeyleri göstermeye başlar.
 • Sizi istediği nesnelere doğru yönlendirebilir.
 • Kucağa alınmak istediğini, giysilerinizi çekiştirerek ifade edebilir.
 • Bu dönemde çıkarılan sesler, ana dile ait sesler olup, anlamdan yoksun seslerdir. Acele mırıltılar şeklinde çıkar. “ Jargon” adı verilen bu sesler çocuk için sözcük yerini tutar.
 • Bebeğiniz ilk sözcüklerini söylemeden önce bu ses-sözcüklerden pek çok sayıda geliştirebilir.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Yabancı insan ve yerlere karşı korkusu artar, yanınızdan ayrıldığında huzursuz olur.
 • Tanıdığı yerlerde bile yalnız kalmaktan korkabilir ve endişeyle dönüşünüzü bekleyebilir.
 • Sizi memnun etmeye çalışır ve evin dışında sizin yanınızda kendini güvende hisseder.
 • Ona “yapma” dediğinizde durur, el sallar.
 • İnsanların yüz ifadelerini ve hareketlerini taklit eder.
 • Sizi güldürmekten hoşlanır.
 • İlginizi çekmek için giysilerinizi çekiştirir.
 • Oyuncağını size verir, sonra geri alır.

 

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Bebeğiniz artık, ayakta dururken, devrilmeden eğilip oturabilir.
 • Yattığı yerde yuvarlanarak doğrulup oturabilir.
 • Öne eğilip emekler, durduğu yerde oturur.
 • Yataktan yuvarlanıp düşmesi ya da merdivenlerden baş aşağı emekleyerek inmeye kalkışma olasılığı daha azdır.
 • Tek elinden tutulursa yürümeye başlayabilir.
 • Parmakla kavrama tam gelişmiştir.
 • Topu karşısındakine atar, yuvarlar.
 • İki eliyle çorabını çıkarır.
 • Yardımla bardaktan su içebilir.
 • Kendi başına ilk adımlarını bu yaşta atabilir.
 • Çoğu çocuk bu ilk adımları parmak ucunda, ayakları dışa dönük olarak yapar.
 • Kaşık kullanarak, her ne kadar ağzını ıskalasa da, kendini beslemeye başlayabilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Gerçek nesnelerle, o nesnelerin resimleri arasındaki ilişkiyi anlamaya başlar.
 • Bu yaş çocuğuna göre hareket eden her şey canlıdır.
 • Kendi işini kendi yapmak ister.
 • İkna etmek giderek zorlaşır.
 • Alternatifler arasında seçim yapamaz.
 • Bu dönemde mantıksal düşünce gelişmemiştir. Çocuğun eylemleri düşünceye dayalıdır.(Bu dönemdeki çocuğun motor davranışları zihinsel gelişimi hakkında önemli bilgiler verir.)
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ :

 • Çocuk şiir ve şarkılarına eşlik eder
 • 2 veya daha çok sözcükle basit cümleler kurabilir.
 • Oyun oynarken kendi kendine konuşur ama konuşmalarının çoğu hala başkalarınca anlaşılmaz.
 • Bildiği 50 veya daha çok sözcüğü kullanır ve pek çoğunu anlar.
 • Sürekli “ bu ne?”, “ bu ne renk?” v.b. sorular sorar.
 • Sorduğu sorulara kısa ve basit yanıtlar beklemektedir.
 • 50-200 arasında sözcük dağarcığına sahiptir.
 • Ben/beni/bana ve sen zamirlerini doğru olarak kullanabilir.
 • Konuşabildiğinden daha çok sayıda kelimenin anlamını bilir.

 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Paylaşmayı sevmez.
 • Her şeyi “benim” diye sahiplenir.
 • İsteklerinin anında yerine getirilmesini ister.
 • Sahip olduğu şeyleri korur.
 • Çevredeki olası tehlikelere karşı duyarlı değildir.
 • Engellendiğinde öfke nöbetleri geçirir.
 • Rol ağırlıklı dramatik oyunlar oynar.
 • Cinsiyetini bilir.
 • Hayali bir oyun arkadaşı yaratabilir.
 • Diğer çocuklarlar birlikte olmak ister ama onlarla oyun oynamaz.
 • Diğer çocukları tırmalayabilir, ısırabilir, vurabilir veya itebilir.
 • Sık sık “ hayır “ kelimesini kullanır. Hatta çok eğlendiği bir şeyi isteyip istemediği sorulduğunda dahi hayır diyebilir. Bu çocukların artık kendi kararlarını verebildiklerini göstermek için seçtiği bir yoldur.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Parmaklığa veya duvara tutunarak merdiven inip çıkabilir.
 • Sürekli hareket halindedir.
 • 3 tekerlekli bisiklete oturur ama pedalları çeviremez.
 • Ayak ucuna basarak yürümeyi becerebilir.
 • Küçük şekerlerin paketlerini açabilir.
 • Rastgele karalamalar yaparken, daha kontrol kazanır.
 • Sayfaları tek tek çevirebilir.
 • Büyük butonları açıp kapatabilir.
 • Koşar ve tırmanabilir.
 • Kolay yorulur.
 • Çift ayak sıçrayabilir.
 • Kitap sayfalarını çevirebilir.
 • Eşyaların üzerine çıkıp, pencereden bakabilir.
 • 6 küple kule yapabilir.
 • Düz çizgiyi kopya eder.

ÖZBAKIM GELİŞİMİ:

 • Üstüne dökmeden kaşıkla yemek yiyebilir.
 • Tuvalet ihtiyacında daha bağımsızdır.(Hala biraz yardıma ihtiyacı olabilir.)
 • Şapkasını ve ayakkabısını giyebilir.
 • Güçlük çekmeden bardağı eline alır, içer ve yeniden yerine koyabilir.
 • Gece uykuya yatırmak zorlaşabilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Yaşını, adını, soyadını, cinsiyetini söyleyebilir.
 • Öyküleri büyük bir dikkatle tekrar tekrar dinleyebilir ve öğrenebilir.
 • Ana renkleri tanıyabilir, eşleştirebilir.
 • Bazı çok basit sorumlulukları üstlenebilir.
 • 10’a kadar sayabilir.
 • Dikkat süreleri hala çok kısadır.
 • Uygun olan/olmayan davranışlarıyla ilgili tepkileri anlayabilir, bunlara göre davranışlarını ayarlamaya çalışır.
 • Yuvarlak, kare, üçgen şekilleri eşleştirebilir, yerlerine yerleştirebilir ama bu şekilleri çizemez.
 • Hayal gücü kuvvetlidir. Hayali arkadaşları olabilir.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Sözcük dağarcığı 300’e yaklaşmıştır.
 • Konuşmalarında 3 ve daha çok sözcüklü cümleler kullanır.
 • Konuşurken (ben, beni, sen, sana v.b.) zamirler kullanır.
 • Söylenen komutların çoğunu doğru anlar ve yapar.
 • Resimde olanları birkaç cümle ile anlatır.
 • Yeni kelimelere karşı büyük bir ilgi ve istek duyar
 • Hala hatalı konuşmakla birlikte, konuşmaları daha anlaşılır şekildedir.
 • “Kim, ne, nerede?” sorularını sorar.
 • Konuşmalarında zamanları genellikle doğru kullanır.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Diğer çocuklarla oyun kurarlar. Oyunda sırasını bekler.
 • Ben merkezcilik azalmıştır.
 • Arkadaşlarıyla birlikte olmak için onların isteklerine de cevap vermesi gerektiğini öğrenir.
 • Anne-babasını idolleştirir.
 • Ev işleri, alışveriş gibi etkinliklerde yetişkine yardımcı olmaktan çok hoşlanır.
 • Çevreyi derli toplu tutmaya çalışır.
 • Büyüklerden onay almak ister.
 • Sınırlamaları sürekli test eder.
 • Karanlıktan ve hayvanlardan korkabilir.
 • Kıskançtır. Ailesinin başka çocukları sevmesine dayanamaz.
 • Sürekli sızlanarak, ağlayarak duygusal açıdan güvensiz olduğunu gösterebilir.
 • Parmak emme, tırnak yeme v.b. davranışlarla gerginliğini azaltmaya çalışır.
 • Rüyaları hakkında konuşmaya başlayabilir.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Büyük ve küçük kas aktivitelerinde daha başarılı, daha fazla kontrole sahiptir.
 • Pedalları kullanarak 3 tekerlekli bisiklete binebilir.
 • Her 2 elini işbirliği içinde ustaca kullanabilir.(örn; makasla yapılan etkinlikler v.b.)
 • Zıplar, koşar, parmak ucuna basarak yürür.
 • Pastel boyaları daha iyi kullanır.
 • Makası doğru tutabilir ve makasla keser.
 • İpe büyük boncukları dizebilir.
 • Kapı kolunu açabilir.
 • Kağıdı ikiye katlayabilir.
 • Kendisi için neyin güvenli, neyin tehlikeli olduğunu fark edebilir.

ÖZBAKIM GELİŞİMİ:

 • Su dolu bir bardağı taşıyabilir, suyunu içebilir.
 • Yemek yerken kaşık ve çatalı rahatça kullanabilir.
 • Basit giysileri giyinebilir ve çıkartabilir.
 • Ancak düğme ilikleme ve fermuar çekmede yardıma ihtiyaç duyar.
 • Ayakkabılarını (genelde ters) giyebilir, ancak bağcıklarını bağlayamaz.
 • Ellerini yıkayabilir.
 • Tuvalet ihtiyacını belirtir. Ancak zaman zaman oyuna daldığında ya da bazı geceler, haber verme gecikebilir.
 • Geceleri altını ıslatmaz.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Çocuğun fikir yürütmeye başladığı açıkça görülür.Göremediği şeyler hakkında da düşünebilir.
 • Eğlenceli, abartılı öykülerden hoşlanır.
 • 10’a kadar sayabilir.
 • Gerçekte var olanla hayal ürününü zaman zaman karıştırarak anlatır.
 • Rol yapar, konuşur ve yaptıklarını anlatır.
 • Büyük-küçük kavramları gelişmiştir.
 • Eksik çizilmiş basit resimlerin eksikliklerini fark edebilir.
 • Dikkat süresi 10-15 dakika arasında değişir.
 • Hayal ile gerçek hayatı ayırma yeteneği gelişir.
 • Yakın geçmişteki olayları, olup bitenler arasında ilişki kurarak anlatabilir.
 • Şakalardan, fıkralardan, uygunsuz sözlerden ve argodan hoşlanır.
 • Bazı zaman kavramlarını anlamaya başlar.(dün, bugün, yarın gibi.)
 • Sürekli “neden” diye sorar.
 • Doğru ile yanlış arasındaki farkı anlamaya başlar.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Ana renklerin isimlerini söyler
 • Konuşması daha anlaşılır hale gelmiştir.
 • “Neden?, ne zaman?, nasıl?” sorularıyla sözcüklerin anlamlarını ısrarla sorar.
 • Sorgu çağı en yüksek düzeye ulaşır.
 • Yaklaşık 1500-1700 kelime bilir.
 • 4-5 kelimeli cümleler kullanır.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Tepkileri gözlemek için argo sözler kullanır.
 • Grup etkinliklerine hazırdır. Ancak sıkça kavga çıkarabilir.
 • Başkalarının varlığına ve haklarına saygı gösterme konusunda bilinçlenme başlar.
 • İnatçıdır. Kendi isteği ile hareket eder.
 • İstekleri yerine getirilmezse kaba bir üslupla konuşabilir.
 • Küçük çocuklara ilgi gösterir, sevgi ile yaklaşır.
 • Dramatik oyunları sever, yetişkin rollerini taklit eder.
 • Zaman zaman bebek gibi davranır.
 • Yeni korkular gösterebilir.
 • Şakacı olma eğilimindedir.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Sıçrama, koşma, tırmanma yeteneği artar.
 • El-göz koordinasyonu gelişmiştir.
 • Büyük parça “yap-boz” ları yerleştirebilir.
 • Daire ve kare şeklini kopya edebilir.
 • Birkaç harfi bakarak yazabilir.
 • Küplerle blokları kullanarak binalar yapabilir.
 • Bildiği nesnelerin resmini çizer.
 • 3-5 kısımlı insan resmi çizebilir.
 • Bir topu kısa mesafeye atabilir.
 • Kollarına atılan büyük bir topu tutabilir.

ÖZBAKIM GELİŞİMİ:

 • Kendi kendine tuvalet ihtiyacını karşılar.
 • Düğmelerini ilikleyebilir.
 • Dökmeden, bir kaptan diğerine su boşaltabilir.
 • Kendi giyinir, soyunur, fermuarını çekebilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurabilir.
 • Eylemlerinde, düşüncelerinde ben merkezlidir. Her şeyi kendine göre değerlendirir.
 • Oyunlarını daha uzun süre devam ettirir.
 • Adres ve telefon numaralarını öğrenebilir.
 • Zamanla ilgili kavramların birçoğunu ayırt eder.
 • Gerçek hayat ile hayal ürünü arasındaki farkı daha iyi ayırt eder.
 • Zihinsel kıyaslamaları henüz yapamaz.
 • Eksik insan ve eşya resimlerini tamamlayabilir.
 • Kendine öykü okunması veya anlatılması çok hoşuna gider, sonradan öyküyü tüm ayrıntıları ile oyununda canlandırır.
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • Dilbilgisi kurallarına uygun konuşur.
 • Düzenli cümleleriyle; insanlarla olan iletişim ve ilişkileri gelişmiştir.
 • Durmaksızın konuşur, sorular sorar.
 • Uzun cümleler kurmaya çalışır.
 • Kelimelerin anlamlarını öğrenmek ister.
 • Her şeyin “neden” ve “niçin” i ile ilgilenir.
 • Söylemek istediğini dile getirmeden önce düşünür, sonra söyler.
 • Sözcük sayısı 2000’e yaklaşmıştır.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Yaptığı işin görülüp beğenilmesini ister.
 • Çevresine karşı dostça bir yaklaşım içindedir. Kavgaları kısa sürer.
 • Duygularını kelimelerle ifade etmeye başlar.
 • Kolayca utanır.
 • Artık cinsiyetinin farkındadır ve bu yönde cinsel kimlik geliştirmeye başlar.
 • Grup oyunlarını tercih eder. Arkadaşlarını kendisi seçer.
 • Bağımsızlıktan hoşlanır.
 • Çevresini denetlemek ister.
 • Korkuların sıkça görüldüğü bir yaştır. Bu korkuları tanımlamakta güçlükler yaşar.
 • İlgi alanları çeşitlenir. Kitaplar, doğa, müzik v.b. ilgilerini çeker. Bu dönemde çocukların bazı özel yeteneklerini de anlamak mümkün olabilir.
 • Yaşamında bir süreklilik olduğunu fark eder; dün de , bugün de aynı olduğunu, yarında, sonsuza dek de aynı insan olarak kalacağını anlar.

MOTOR GELİŞİMİ:

 • Sağ ve sol el tercihi belirginleşir.
 • İnce motor becerileri gelişmekle birlikte harf ve sayıları ters yazabilir.
 • Koşma, sekme ve atlamada vücut hareketleri tam bir denge içindedir.
 • Kağıt kesme, yapıştırma etkinliklerini yapabilir.
 • Hareketleri müziğin ritmine uygundur.
 • Yazıp çizerken, resim yaparken, kalemi ve fırçayı ustaca kullanabilir.
 • 6 kısımlı insan resmi çizebilir.
 • Geriye-ileriye doğru adımlamalar yapabilir.
 • Zıplayan topu yakalayabilir.

ÖZBAKIM GELİŞİMİ:

 • Elini, yüzünü yıkayıp, kurulayabilir, ama banyo yapmak için yardım gerekir.
 • Tuvalet ihtiyacını yardımsız giderir.

BİLİŞSEL GELİŞİM:

 • Bebeksi özelliklerinin çoğundan kurtulup, mantıklı ve gerçekçi olmaya başlarlar.
 • Anne-babasıyla fikir alışverişinde bulunabilir.
 • Sorumluluk alabilir. Basit ev işlerini yerine getirebilir.
 • Evdeki ve okuldaki kurallara uyabilir.
 • Kendini tanıma ve kanıtlama ihtiyacındadır.
 • 100’e kadar sayabilir.
 • Yeni denemelere girmeye isteklidir.
 • Parça-bütün ilişkisini henüz kuramazlar.
 • Başka insanlarında kendine özgü fikirleri olduğunu ve kendi fikirlerini her zaman başkalarınınkinden öncelikli olmayacağını anlar.
 • Doğru olduğunu algıladığı şeylere inanır, ancak algıları mantıklı değildir.( örn; meyve suyu miktarının içine konduğu bardağa göre değiştiğini, kendisinin bir kardeşi olduğunu ama kardeşinin bir kardeşi olmadığını düşünür.)
Okumaya devam et...

DİL GELİŞİMİ:

 • 6 yaşındaki çocuk hep konuşmak ister,
 • Yetişkinler gibi uzun cümleler kurmaya çalışır,
 • Bilgisini arttırmak için sorular sorar,
 • Dil bilgisi kurallarına uygun konuşur,
 • Her şeyin ‘neden’ ve ‘niçin’i ile ilgilenir,
 • Söylemek istediğini dile getirmeden önce düşünür,sonra söyler,
 • Artık ana dilini temel dil bilgisi kurallarına uygun olarak konuşabilir.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM:

 • Ruh hali sıklıkla değişebilmektedir.
 • Eleştirilmekten hoşlanmaz.
 • Hata yapmaktan korkar.
 • Oyun oynarken kurallar koyar.
 • Arkadaşlarını değerlendirebilir.
 • Yaşıtlarıyla ortak oyunlar kurar.
 • Özgürlüğüne düşkündür.
 • Oyunlarda kız-erkek ayırımı görülmeye başlar.

MOTOR GELİŞİM:

 • İnce bir çizgi üstünde kolaylıkla yürüyebilir,
 • Çevik bir biçimde parmak uçlarında koşabilir,
 • Ayak değiştirerek sıçrayabilir,
 • Hareketleri müziğin ritmine uygundur,
 • Tek ayağı ile 2-3m öteye sıçrayabilir,
 • Dizlerini bükmeden öne eğilip parmak uçlarına dokunabilir,
 • Örneğe bakarak 6 küple 3 basamaklı merdiven yapabilir,
 • Büyük gözlü iğnelere ipliği kendi başına geçirir ve gerçek anlamda (birkaç ilmik) dikiş dikebilir,
 • Yazıp çizerken, resim yaparken, kalemleri ve boya fırçalarını ustaca kullanabilir.

Right Menu Icon0 (553) 238 00 39