Drama

Çocuklar oyunla büyür. Oyun onların en büyük uğraşı alanlarından biri olarak uzun yıllar sürdürülür. Drama, içinde oyun unsurlarını da bulundurduğu için çocuğa en yakın alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır
“Drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı, veya bir olayı, tiyatro etkinliklerinden yararlanarak, oyun veya oyunlar geliştirerek, canlandırmaktır”.
Çocuk, oyun ve drama birbiriyle bütünleşmiş kelimelerdir. Çocuk her oyununda belirli rollere ve oynadığı oyunun dünyasına girer. Kız çocuklarının evcilik oyunlarında girdikleri anne rolünde drama vardır ve belli kurallar içinde oynanır. Oyunların hepsinde çocukların kendilerine göre koyduğu kurallar geçerlidir ve bu kurallar bozulmaya başladığında oyun da bozulur. Örneğin “körebe” oynanıyorsa, o oyunun kurallarına göre oynamak gerekir. Dramanın içinde oyun, ısınma aşamasında kullanılmaktadır.
Dramanın temelinde etkileşim vardır ve etkileşim insanın insanla olan ilişkisinden doğar. İnsanlar grup içinde etkileşerek toplumsallaşmayı öğrenirler. yaratıcı dramada yer alan oyunlar yoluyla çocuklar gelecekteki yaşamlarına hazırlanırlar(San, 1996). Yaratıcı Dramanın önemli bir işlevi olan toplumsallaştırma engelli çocuklar için büyük önem taşımaktadır. Yaratıcı dramada oyunlar, rol oyunları ve doğaçlamaların yer aldığı dramatik süreçler yaşam durumlarına bir hazırlıktır ve engellilerin yaşama hazırlanmasında da etkili bir yöntem olacağı düşünülmektedir.
Yaratıcı Drama Çalışmalarının Engelli Çocuklara Sağlayacağı Yararlar
 • Kendini daha rahat ifade edebilmesi
 • Özgüvenin gelişmesi
 • Rol alma, taklitle öğrenme, oyunla etkin öğrenme
 • Yaratıcılığının ve hayal gücünün gelişmesi
 • Başkalarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesi
 • Dil ve konuşma becerilerinin gelişmesi
 • Beden dilini daha iyi kullanması
 • Motor ve özbakım becerilerinin gelişmesi
 • Bilişsel becerilerinin gelişmesi
 • Empati becerilerinin gelişmesi
 • Toplumsal uyum ve kurallara uyma, anlama
 • Disiplin
 • Kontrol duygusunun gelişmesi
 • Dikkat süresinin uzatılması
 • Paylaşma, işbirliği, yardımlaşma becerilerinin gelişmesi
 • Sorumluluk alma becerilerinin gelişmesi
 • Sıra alma ve bekleme becerilerinin gelişmesi
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • Karar verme becerilerinin gelişmesi
 • Dinleme becerilerinin gelişmesi sağlanabilir.
Bu çocuklarda görsel-işitsel algı problemleri, dikkat dağınıklığı, alıcı ve ifade edici dil gelişiminde gerilik olduğundan bütün uygulamalarda model olma, ipucu verme, genelleme yapma, sözel ve fiziksel destek sağlama gibi çeşitli eğitim metodları kullanılmaktadır.
 Zihinsel özürlü çocuk hayal gücünü kullanmada ve soyut fikirlerle uğraşmada yavaş olduğundan eğitimcinin daha fazla yardım ve desteğine ihtiyaç duyar. Bu çocuklar tecrübelerini daha sık tekrarlamalı ve sonuçta kendine güven duymalıdır. Rol yapma onun hayal gücünü kullanmayı öğrenmesini ve sözel iletişimi geliştirmesini sağlar. Ritmik ve hareketli oyunlar ise büyük kasların gelişimine yardımcı olur. Basit hikayelerin canlandırılmasına çok daha sonra başlanır.

Ödül ve teşviğe normal çocuklardan daha fazla ihtiyacı olan bu çocuklar gruptan ayrılıp belli bir karaktere bürünmeye ilgi gösterdiği zaman bir sonraki adıma hazır demektir. Kendilerine güven duymadan kendilerini ifade etme özgürlüğünü gösteremeyen bu çocukların, farklı cinsiyet rollerini alabilmeleri mümkün değildir. Zamanla, alışma süresi tamamlanarak oyuna katılan çocuk için drama çalışmaları; sosyal gelişim, duygusal rahatlama ve bir öğrenme yolu olduğu için oldukça yararlıdır.

Right Menu Icon0 (553) 238 00 39