Ev Ziyaretleri

Çocuğun ve ailenin yaşadığı ortamı ve olanaklarını görmek, aileyi daha iyi tanımak , programa dahil ederek, ekibin bir parçası olduğunu hissettirmek amacıyla ev ziyareti yapılır.Ev Ziyaretleri kurum yönetimi , ekip – eğitimci veya ailenin talebi üzerine gerçekleştirilir. Planlanan zamanda randevulu olarak; çocuğun eğitimini yürüten uzman ve özel eğitim rehabilitasyon uygulamaları program koordinatörlüğünden bir uzman ziyareti gerçekleştirir. Ailenin onayı alınarak ziyaret fotoğraf ve kamera ile kayda alınır.Çocuk ve aile doğal ortamında gözlemlenir. Ziyaret programı çerçevesinde; fiziksel düzenlemeye, aile çocuk ilişkilerinde destek sağlamaya yönelik olarak gerekli yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verilir, gerekli hallerde eğitimsel uygulama yapılarak, model olunur. Ziyarete yönelik amaç, süreç, sonuç, öneri ve düzenlemeler ekip ve yönetimce paylaşılır ve değerlendirilir.

Right Menu Icon0 (553) 238 00 39